ร่วมงานกับเรา

     

 

        ร่วมงานกับเรา
  รายการ ตำแหน่ง จำนวนอัตรา          รายละเอียดเพิ่มเติม    

   

                   

 

1. วิศวกรไฟฟ้า  -    
2. ช่างเทคนิค  1     
3. พนักงานทั่วไป  -    
4. พนักงานขาย  1    
5. ผู้ช่วยฝ่ายขาย  -    
6. การตลาด  -
   
7. พนักงานบัญชี  -    
8. พนักงานรับส่งเอกสาร   -     

   9.

     ช่างเขียนแบบ           -         
   

Application for employment:

Visitors: 33,320