Electrical House (E-HOUSE)


         

      รับออกแบบติดตั้ง E-House และ Operator Cabin ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ พร้อมอุปกรณ์ภายในทั้งระบบ

เครื่องปรับอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย ตู้สวิทช์เกียร์, Intercom, CCTV หรือตู้ควบคุมอื่นๆ ครบวงจร 

    ท่านสามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อปรึกษาและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เพื่อประเมินราคา หรือเช็คขนาดของตู้ที่เหมาะสม

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเชื่อมั่นว่าทางบริษัทสามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงตามความต้องการในราคาที่คุ้มค่า 

 

   
        
 1. งานออกแบบขนาดโครงสร้างและความสามารถในการรับ
นํ้าหนักของอุปกรณ์ภายใน ให้เหมาะสม
ตามความต้องการของลูกค้า


   2. ตัวอย่างตู้ Operator Cabin ที่อยู่ในระหว่างการผลิต
ขนาดและสีตู้รวมถึงวัสดุที่ใช้สามารถกำหนดได้ตามที่
ลูกค้าต้องการ 
   
       
 3. งานติดตั้งตู้สวิทช์เกียร์และอุปกรณ์อื่นภายใน E-House
ที่โรงงานรวมถึงการทดสอบให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ

  4. รูปภายในตู้ E-House ที่ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศ
พร้อมตู้ Switchgear, MCC, Intercom 
   
         
  5.ตู้ Operator Cabin และ E-House ที่ประกอบเรียบร้อย
จากโรงงานเพื่อติดตั้งต่อในพื้นที่การใช้งาน 
   6.ลักษณะการใช้ของ E-House งานในเหมืองถ่านหิน
ในสภาพแวดล้อมที่สกปรกและเปียกชื้น 
   
         
         
Visitors: 33,320