Electrical Engineer

                                                                                                     

วิศวกรไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัด สมุทรปราการ 

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
 
อัตรา      1 อัตรา
 
 
รายละเอียดงาน
- บริหารจัดการเอกสารด้านวิศวกรรมให้มีระบบระเบียบถูกต้อง
- วางแผนงานให้ทันตามกำหนดเวลา พร้อมติดตามผล
- สนับสนุนกระบวนการผลิต และหน่วยงานต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบ ก่อนส่งต่อให้ฝ่ายผลิตทำการผลิต เช่น นัดประชุมสรุปแบบกับฝ่ายขาย
  และลูกค้า ก่อนนำส่งต่อฝ่ายผลิตเพื่อความถูกต้อง
- ควบคุมการเขียนแบบ การสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ให้ถูกต้องตามลักษณะงานที่ได้รับ
- ให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการดำเนินงานต่างๆในฝ่ายวิศวกรรม
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. สามารถเขียนแบบโดยใช้ โปรแกรม Auto cad หรือ Solid Work หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 5. มีความรู้ด้านระบบการจัดการคุณภาพ ISO หรือ PM หรือ TPM หรือระบบที่เกี่ยวข้อง
 6. สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ Ms officeได้ดี
 7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ
สวัสดิการ
1. อาหารกลางวันฟรี , อาหารเย็น (สำหรับพนักงานทำ OT)
2. ประกันอุบัติเหตุ AIA คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน
3. เบี้ยขยัน
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ชุดยูนิฟอร์ม
6. ปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
7. โบนัส (ขั้นอยู่กับผลประกอบการ)
8. ค่าศึกษาบุตร
9. เงินขวัญถุงคลอดบุตร ( สำหรับพนักงานหญิง )
10. ค่าตอบแทนอื่นๆ
 
 
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อ และรูปถ่าย หรือส่งข้อมูลทาง E-Mail
 • ทุกตำแหน่ง หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ติดต่อ

บริษัท ไทยเทคนิคอีเล็คตริค จำกัด
117/9 หมู่6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนน สุขสวัสดิ์ 
ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-817-7501-5 
อีเมล : human-resources@tte.co.th (อีเมล์นี้ใช้สมัครงานเท่านั้น)
แฟกซ์ : 02-817-7506 
เว็บไซต์: www.tte.co.th 

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ไทยเทคนิคอีเล็คตริค จำกัด
117/9 หมู่6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนน สุขสวัสดิ์ 
ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
   
   
   
   
   
   
Visitors: 25,914