Draft Man

   
 

ช่างเขียนแบบ

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
 
อัตรา      1 อัตรา
 
 
รายละเอียดงาน
- เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto cad  ตามวิศวกรไฟฟ้ากำหนด
- ถอดแบบและประเมินราคางาน
- สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าได้
- ติดตามและแก้ไขงานระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. สามารถเขียนแบบโดยใช้ โปรแกรม Auto cad หรือ Solid Work หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 5. มีความรู้ด้านระบบการจัดการคุณภาพ ISO หรือ PM หรือ TPM หรือระบบที่เกี่ยวข้อง
 6. สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
 7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ
สวัสดิการ
1. อาหารกลางวันฟรี , อาหารเย็น (สำหรับพนักงานทำ OT)
2. ประกันอุบัติเหตุ AIA คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน
3. เบี้ยขยัน
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ชุดยูนิฟอร์ม
6. ปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
7. โบนัส (ขั้นอยู่กับผลประกอบการ)
8. ค่าศึกษาบุตร
9. เงินขวัญถุงคลอดบุตร ( สำหรับพนักงานหญิง )
10. ค่าตอบแทนอื่นๆ
 
 
วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อ และรูปถ่าย หรือส่งข้อมูลทาง E-Mail
 • ทุกตำแหน่ง หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ติดต่อ

บริษัท ไทยเทคนิคอีเล็คตริค จำกัด
117/9 หมู่6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนน สุขสวัสดิ์ 
ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-817-7501-5 
อีเมล : human-resources@tte.co.th (อีเมล์นี้ใช้สมัครงานเท่านั้น)
แฟกซ์ : 02-817-7506 
เว็บไซต์: www.tte.co.th 

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ไทยเทคนิคอีเล็คตริค จำกัด
117/9 หมู่6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนน สุขสวัสดิ์ 
ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
Visitors: 25,912